top of page

פיתוח תשתיות ויכולות לגיוס תרומות
בהדרכת שגיא מלמד, סנסיי* גיוס תרומות 

רוצה לגייס תרומות?

חייבת לגייס משאבים אך תוהה היכן להתחיל?

מגייסים ושואפים להשתפר? 

בוא/י להתמקצע במדע ואמנות גיוס התרומות

למי מיועדים שירותי הייעוץ והליווי

מנכ"לים, גייסי תרומות וחברי/ות ועדים מנהלים ואגודות ידידים של ארגונים ללא מטרות רווח.

 

מה כולל השירות

תהליך הליווי מותאם לארגון וכולל בין השאר:

 1. ניתוח תמונת מצב של גיוס התרומות לארגונך, והצעת דרכי פעולה לשדרוג ולפיתוח מערך גיוס המשאבים שלך

 2. עבודה אישית עם מנהלי הארגון לליטוש מסרים ודרכי העברתם, שדרוג מיומנויות בקשת התרומה, זיהוי חוזקות ומינופן ועוד

 3. בניית תכנית אב לפיתוח הארגון והכנת חומרי גיוס משאבים ואפשרויות תרומה

 4. מיפוי תורמים פוטנציאלים לארגונכם וכיצד להגיע אליהם

 5. הכנה לפגישות חשובות וסימולציות לפני מפגשים עם תורמים

 6. סיוע בהתמודדות עם אתגרי עידן הקורונה

 7. ליווי טלפוני/דיגיטלי שוטף בפתרון משברים וזיהוי הזדמנויות

 8. הכשרת צוותי הארגון במדע ואמנות גיוס התרומות

 9. היכרות עם "הפרפרים שבבטן" והתגברות על המבוכה והקושי לבקש תרומה

 

שירותים נוספים כוללים סדנאות, אבחון מערכת גיוס המשאבים של הארגון, פגישות ייעוץ נקודתיות וסיוע בניצול הזדמנויות.

 

שיטת העבודה ותפוקות מצופות:

עבודת הליווי משלבת פגישות אישיות, סימולציות, סדנאות ותמיכה שוטפת המותאמת לצרכי הלקוח. 

במהלך העבודה צפה/י לתפוקות הבאות:

 • שיפור בבטחונך העצמי בבואך לבקש תרומות

 • שדרוג אמצעי גיוס התרומות העומדים לרשותך

 • שיפור בעבודה עם המנהיגות המתנדבת שלך

 • תקשורת פורייה יותר עם התורמים והתורמים הפוטנציאלים לארגונך

 • מערך גיוס תרומות פנים-ארגוני מתפתח ודינמי

 • וכמובן - עלייה בהיקף גיוס התרומות

*סנסיי: מורה, מדריך, אחד שכבר הלך בדרך

bottom of page